Kaip gauti paramą už seną kuro katilą

Atnaujinta informacija 2023-10-06

Informuojame, kad LEA 2023 m. spalio 5 d. paskelbė  pirmąjį kvietimą gyventojams (namų ūkiams) teikti paraiškas kompensacijai gauti pagal Energetikos ministerijos patvirtintas Neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių (taršių) katilų keitimo gyventojams (namų ūkiams) projektų finansavimo sąlygas.

Gali būti keičiami:

  • neefektyviai biomasę (MALKOS, GRANULĖS, PJUVENŲ BRIKETAI ir t. t.) naudojantis katilas
  • iškastinį kurą (ANGLYS, DUJOS, DURPĖS ir t. t.) šilumos gamybai naudojantis šilumos gamybos įrenginys

Džiugu, kad visa informacija šios paramos gavimui ir paraiškų teikimui detalei pateikta su išaiškinimas interneto svetainėje:

https://www.ena.lt/inpa-katilokeita/

Papildomi išaiškinimai jei prieš tai siųstoje nuorodoje nerastumėte reikiamos informacijos:

https://www.ena.lt/katilu-duk/

Pagal šį kvietimą paraiškas galima teikti nuo 2023 m. spalio 5 d. 12.00 val. iki 2024 m. balandžio 5 d. 16 val.

Iš esmės galima pasidžiaugti, kad sąlygos yra supaprastintos lyginant su ankstesniais kvietimais ir šia parama daugeliu atvejų bus galima dar lengviau pasinaudoti.

 

______________________________________________

2023.07.05

Kvietimus gyventojams (namų ūkiams) teikti paraiškas kompensacijai gauti LEA planuoja skelbti 2023 m. rugsėjį pagal Energetikos ministerijos patvirtintas Neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių (taršių) katilų keitimo gyventojams (namų ūkiams) projektų finansavimo sąlygas (žr. 2 priedas), kurios įsigaliojo 2023 m. liepos 26 d.

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį: katilų keitimo išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis finansuoti tik jei:
1).jos bus patirtos nuo projektų finansavimo sąlygų aprašo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2023-07-26;

2).neefektyvūs ir taršūs katilai bus pakeisti į efektyvesnius šilumos gamybos įrenginius, atitinkančius projektų projektų finansavimo sąlygose (spausti) jiems ir jų finansavimui keliamus reikalavimus;

3).paraiška Lietuvos energetikos agentūros bus pripažinta tinkama finansuoti pagal kvietimo teikti paraiškas sąlygas, t. y. atitiks projektams keliamus bendruosius ir specialųjį reikalavimus, bus pateikti visi reikalaujami dokumentai.

SVARBU:
 
1).namų ūkis (gyventojas) nuo 2023-07-26 gali jau keisti neefektyvų ir taršų katilą į efektyvesnį šilumos gamybos įrenginį dar iki LEA kvietimo paskelbimo teikti paraiškas, bet tik gerai susipažinęs su projektų finansavimo sąlygomis ir įsivertinęs galimas rizikas;
2).paraiškos, LEA paskelbus kvietimą, bus atrenkamos tęstinės atrankos būdu, t. y. po kvietimo paskelbimo paraiškos bus priimamos, įvertinamos ir atitinkančioms visus keliamus reikalavimus skiriamas finansavimas iki pasibaigs šiai priemonei įgyvendinti numatyta skirti lėšų suma;
3).didžiausia galima finansuoti (kompensuoti) išlaidų, patirtų neefektyviam ir taršiam katilui keisti, suma – ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Patirtos išlaidos neefektyviam ar taršiam katilui pasikeisti bus apmokamos, taikant fiksuotuosius įkainius nustatytus Europos socialinio fondo agentūros atliktame tyrime. Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotieji vieneto įkainiai 1 kW (dauginami iš konkretaus įrenginio techniniame pase nurodytos galios):

.

4) namų ūkis (gyventojas) negalės gauti paramos, jeigu neefektyvus ar taršus katilas bus pakeistas iki projektų finansavimo sąlygų aprašo įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2023-07-26 namų ūkiui (gyventojui, kuris planuoja teikti paraišką) buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir (ar) montavimo/ įrengimo perdavimo-priėmimo aktas;
5) gali būti perkama ir montuojama tik nauja nenaudota įranga.
 
Neefektyvių ir taršių katilų keitimo priemonei per 6 metų laikotarpį (iki 2029 III ketv.) planuojama paskirstyti 90,44 mln. Eur (įskaitant priemonės administravimą).

Detalesnė informacija apie kvietimo sąlygas, paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas ir kita bus nurodyta kvietime ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.esinvesticijos.lt ir https://www.ena.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/.

Turint klausimų, galite kreiptis el. paštu katilukeitimas@ena.lt arba tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val.).

Ir pabaigai, tikimybė gauti didesnę parama perkant šilumos siurblius oras-vanduo su integruotu boileriu, nei be boilerio. Kompensacija skaičiuojama kartu su integruotu boileriu, o perkant atskirai šilumos siurblį ir atskirą boilerį, parama skaičiuojama tik šilumos siurbliui.