SEER/SCOP ir EER/COP kas tai yra?

SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) ir SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) yra naudojami oro kondicionierių energijos sunaudojimo efektyvumo matavimo vienetai. SEER matuoja oro kondicionieriaus efektyvumą vėsindamas orą per visą vėsinimo sezoną, o SCOP matuoja efektyvumą šildant per visą šildymo sezoną.

Šie įrenginių energijos vartojimo efektyvumo koeficientai – SEER (šaldymui) ir SCOP (šildymui), tiksliau atspindi įrenginių efektyvumą, kadangi tai vidutiniai dydžiai ir skaičiuojami keturiuose temperatūriniuose taškuose. Koeficientas (SEER) – bendras įrenginio energijos vartojimo efektyvumo koeficientas per visą vėsinimo sezoną, apskaičiuojamas norminį metinį vėsinimo poreikį padalijant iš metinių elektros energijos sąnaudų vėsinimui. Koeficientas (SCOP) – bendras įrenginio veiksmingumo koeficientas, atitinkantis visą nustatytą šildymo sezoną ir apskaičiuojamas norminį metinį šildymo poreikį padalijant iš metinių elektros energijos sąnaudų šildymui.

EER (Energy Efficiency Ratio) ir COP (Coefficient of Performance) yra naudojami, kad matuoti oro kondicionierių/šilumos siurblių  efektyvumą vėsinant ar šildant orą per visą metų laikotarpį, o ne tik per tam tikrą sezoną. EER matuoja efektyvumą vėsindamas orą esant tam tikram oro kondicionieriaus darbo temperatūros intervalui, o COP matuoja efektyvumą šildant esant tam tikram šilumos šaltinio ir šildymo sistemos temperatūros intervalui.

 EER (šaldymo) ir COP (šildymo) koeficientai parodo, kiek pagaminto šalčio ar šilumos kw tenka 1 kW sunaudotos elektros energijos. Šių rodiklių netikslumas  yra tas, kad jie visų gamintojų standartiškai yra matuojami prie vienos lauko oro temperatūros – EER, esant lauko oro temperatūrai +35°C, COP – esant +7°C. Pvz.: Jeigu šilumos siurblys esant +7 laipsniams temperatūros gamindamas 8 kW šilumos suvartoja 1,99 kW elektros, tai tuo metu jo COP = 8 / 1,99 = 4,02 kW.

Visi šie matavimo vienetai padeda vartotojams suprasti oro kondicionierių energijos naudojimo efektyvumą ir pasirinkti efektyviausią įrenginį pagal savo poreikius.